Калкулатор паушалног пореза и доприноса

Калкулатор укупног пореза и доприноса је намењен обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности (паушалцима). Помоћу овог калкулатора можете израчунати процењени износ месечног паушалног пореза. Попуните доњу форму са својим подацима, и кликните на Израчунај.

Не попуњава се приликом:
1. ПРОМЕНA ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА
2. ПРОМЕНА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
3. НАСТАВАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ НАКОН ПРИЈАВЉЕНОГ ПРЕКИДА ДЕЛАТНОСТИ

Износ пореза и доприноса

-

РСД

Време: